Nepálština – nový jazyk Google Translate

Online překladač Google Translate se rozšířil o podporu 9 nových jazyků s celkem 200 mil. rodilými mluvčími. Mezi nimi je další asijský jazyk nepálština.

Nepálština

Nepálský nápis: Káthmándú 108 km, Mude 3 km– ISO 639: ne
– indoárijský jazyk indoevropské skupiny
– 14,2 mil. mluvčích, z toho 11,1 mil. v Nepálu (národní jazyk)
– rozšíření: Nepál, JZ Bhútán, Brunej, Indie (Západní Bengálsko, Sikkim)
– první památky ze 14. stol.
– dřívější názvy jazyka odvozeny od nejvlivnějších knížectví: parbatština (Parbat), gurkhština – zejména v armádě používaná varianta jazyka (Gurkha)
– literatura od 17. stol.
– 1769 – dobytí névársky hovořícího údolí Káthmándú gurkhským knížetem, založení centrálního království a zavedení nepálštiny jako společného jazyka
– název nepálština poprvé použit 1820, oficiálně od 30. let 20. stol.
– vliv sousedních tibeto-barmských jazyků
– rozlišování 3 zdvořilostních forem u osobních zájmen
– písmo dévanágarí, v britské armádě se nepálština v koloniální době psala upravenou latinkou