Šprechtíme v Ostravě

Šprechtíme, kampaň pro podporu německého jazyka, se dnes představila v centru Ostravy. Pódiové diskuze o důležitosti němčiny „Němčina v profesním životě“ se účastnili 3 hosté: Šárka Sladovníková z Katedry jazyků VŠB-TU, Jan Pohaněl z Česko-německé hospodářské a průmyslové komory a Břetislav Ševčík, absolvent stáže v německém parlamentu.

Pódiová diskuze Šprechtime v Ostravě

Z jejich reakcí na všetečné dotazy moderátora i publika vybíráme nejzajímavější myšlenky:

  • Angličtina je nesporně v dnešním pracovním světě nezbytnost, němčina je ale důležitým bonusem, který člověka dostane dál: Englisch ist ein Muss, Deutsch ist ein Plus! Kdo chce poznat německou kulturu, ten se bez němčiny neobejde. Myšlena je i firemní kultura v německých podnicích – bez znalosti němčiny má člověk omezené možnosti se neformálně bavit s pracovními kolegy.
  • Česká republika žije v sousedství dvou německy hovořících států. Není třeba diskutoval o užitečnosti znalosti jazyka svého souseda. V té souvislosti byla zmíněna aktivita Rakouska, které po otevření hranic nabídlo svým základním školám v pohraničí výuku českého jazyka.
  • Německo dnes zoufale shání absolventy škol s technickým vzděláním. V důsledku německé a rakouské restriktivní politiky ochrany pracovního trhu po vstupu České republiky do EU se mezitím mnoho mladých Čechů rozhodlo odejít do anglicky hovořících zemí, kde tyto překážky nebyly, a renomé němčiny tak silně pokleslo.
  • Také německé firmy působící v České republice si často stěžují, že mají problém najít odborné pracovníky, kteří by ovládali němčinu.
  • Jako anekdotu vyprávěl moderátor teorii jedné diskutující v jiném městě, podle které se lidé na Moravě učí německy snadněji než obyvatelé Čech. Těm prý kterým brání jejich zpěvný přízvuk, který je němčině cizí.