Stav znalostí angličtiny na světě

Nizozemská vzdělávací instituce EF Education First uveřejnila studii English Proficiency Index (Index znalostí angličtiny), ve které porovnává znalosti anglického jazyka v 54 zemích. Výsledky jsou založeny na vyhodnocení 3 komplexních testů angličtiny v letech 2009–2011 zaměřených na gramatiku, slovní zásobu, čtení a poslech celkově 1,7 mil. respondentů.

V paralelní studii zaměřené na firmy hodnotila EF Education First také znalosti angličtiny mezi 115 tis. zaměstnanci z 24 zemí.

Úroveň znalostí angličtiny v Evropě
Úroveň znalostí angličtiny v Evropě podle EF EPI. Nehodnocené země jsou buď s méně než 400 respondenty nebo v nich žijí převážně rodilí mluvčí.

Shrnujeme některá zajímavá fakta ze studie English Proficiency Index:

  • Nejlepší angličtináři jsou Skandinávci a Beneluxané: V žebříčku se umístili v tomto pořadí: 1. Švédsko, 2. Dánsko, 3. Nizozemsko, 4. Finsko, 5. Norsko, 6. Belgie.
  • Česko skončilo na 11. a Slovensko na 16. místě, první mimoevropská země, Singapur, se umístila 12.
  • Země, ve kterých je jedním z oficiálních jazyků angličtina, nemusí být Mekkou angličtinářů. Ukazuje to umístění Singapuru (12.), Malajsie (13.), Indie (14.), Pákistánu (17.) nebo Hongkongu (25.).
  • Ženy umí celkově lépe anglicky než muži, největší rozdíly jsou na Středním Východě a v Severní Africe. Je jen málo zemí, kde muži umí anglicky lépe než ženy (např. Maďarsko, Thajsko).
  • Nejlepší znalosti angličtiny vykazují mladí lidé na začátku pracovního života ve věku 25–30 let.
  • Pracovníci v Belgii, Dánsku, Nizozemsku, Norsku a Švédsku mají nejvyšší úroveň znalostí odborné angličtiny.
  • Ve dvou třetinách zemí, mj. v České republice, Japonsku a Rusku, mají pracující nižší úroveň znalostí angličtiny než průměr země.
  • Tři čtvrtiny lidí, kteří hovoří na světě anglicky, nejsou rodilými mluvčími.