Minipřehled nizozemské výslovnosti

Dříve patřilo k dobrému zvyku atlasů vydávat v zadní části přehled výslovnosti v jednotlivých jazycích. Protože se u zákazníků často setkávám se spíše neúspěšnými pokusy o výslovnost nizozemských slov, uveřejňuji po tomto vzoru stručný přehled nizozemské výslovnosti s příklady zeměpisných názvů. Přehled v žádném případě nezohledňuje všechny případy.

Stručný přehled nizozemské výslovnosti

Samohlásky/dvojhlásky
Ukazatel s názvy belgických městaa – á (Maastricht)
ee – éj (Zeeland)
ei – äj (Eindhoven)
eu – öu (Vleuten)
ie – í (Friesland)
ij – äj (Nijmegen)
oe – u (Roermond)
oo – óu (Oostende)
ou – au (Turnhout)
u – ü (Utrecht)
ui – aü (Zuid-Holland)
uu – ǘ (Duurstede)

Souhlásky
g – ch (Gent)
ng – ŋ (Groningen)
sch – sch (Enschede)
v – f (Vlissingen)
w – v (Wijk)