Španělská Akademie zjednodušuje pravopis

Španělská královská akademie (Real Academia Española) je instituce, která hlídá a normuje španělský jazyk. Byla založena v roce 1713, od roku 1951 je součástí Asociací akademií španělského jazyka, která dnes sdružuje 22 sesterských institucí z celého hispanofonního světa.

Academia españolaAkademie uveřejňuje normativní gramatiku a řadu slovníků. V jejích pravopisných pravidlech jsou uveřejňována výhradně slova, která byla oficiálně přijata členy Akademie do španělštiny. Jejích 46 členů, převážně známých spisovatelů, je jmenováno doživotně, a každý z nich je odpovědný za jedno velké nebo malé písmeno abecedy.

Ve svých počátcích Akademie odstranila ze španělštiny písmeno ç, v 1. polovině 90. let pak nařídila, že se již spřežky ch a ll nemají považovat za samostatná písmena, a začala ve větší míře schvalovat hovorové výrazy a anglicismy.

Anglické výrazy se ovšem zpravidla nepřejímají 1:1, jejich psaní se přizpůsobí podle výslovnosti španělským pravopisným pravidlům. V posledních letech s požehnáním Akademie mizí ze španělských slov přízvuky – s výjimkou případů, kdy by nebyl srozumitelný význam slova. Zdá se, že jejich používání v jazyce v souvislosti se psaním textových zpráv všeobecně upadá.

Některé zvažované a přijaté změny pravopisu a pošpanělštěné anglicismy

aquél > aquel
esté > este
oír > oir
sólo > solo
cederron (CD-ROM)
esponsor (sponsor)
marquetin (marketing)
parquin (parking)
sexapil (sex-appeal)

Šanci na schválení – tedy publikování v oficiálním Slovníku španělského jazyka –, mají výrazy, které jsou uveřejněny v Panhispánském slovníku nejasností (Diccionario panhispánico de dudas), který obsahuje často používané výrazy celého španělsky hovořícího světa, o kterých pak akademici pravidelně rokují.

Kritici upozorňují na konzervativnost instituce. V nových vydáních slovníků stále přetrvávají některá stará hesla a definice se sexistickým a rasistickým zabarvením. Na druhou stranu se Akademii nedá upřít snaha o unifikaci španělštiny v dnešním globálním dynamicky se rozvíjejícím světě pro všechny španělsky hovořící země.