O časové náročnosti překládání

„Velmi často se nám stávalo, že jsme čtrnáct dní, tři, čtyři týdny hledali jediné slovo a ptali se na něj, přesto jsme jej někdy nenašli.“

— Martin Luther, List o tlumočení

Citát se mi vybavil v souvislosti s rozsáhlou zakázkou, pro kterou bylo třeba dohledávat na starých mapách, v adresářích, průvodcích a další literatuře velké množství historických názvů institucí a míst. Martin Luther popisuje, jak se svými spolupracovníky hledal vhodná slova pro svůj překlad Bible, aby byl srozumitelný.