Švýcarské slovo roku 2009: zákaz minaretů

Porota složená ze zástupců médií volila slovo roku 2009 v německy hovořící části Švýcarska.

Velký rozruch vyvolal na celém světě před pár týdny výsledek referenda, které prosadilo na území Švýcarska ‚zákaz minaretů‘. Toto slovní spojení, kterým Švýcaři obohatili německou slovní zásobu, bylo právě zvoleno švýcarským slovem roku.

Slovo roku 2009 ve Švýcarsku: zákaz minaretů
Švýcarská slova roku 2009:
Minarettverbot (zákaz minaretů)
Schweinegrippe (prasečí chřipka)
Bankgeheimnis (bankovní tajemství)
Negativní slovo roku:
Ventilklausel (ventilová doložka)
Věta roku:
„Ich bin nicht gut integriert in der Schweiz – ich bin Schweizer!“ (Nejsem dobře integrovaný ve Švýcarsku – jsem Švýcar!)
Slovo roku v řeči mládeže:
Sbeschtewosjehetsgits (to nejlepší, co vůbec může být)

Další slova ‚prasečí chřipka‘ a ‚bankovní tajemství‘ byla také v letošním roce převládajícími tématy ve švýcarských médiích.
Negativním slovem byla zvolena ‚ventilová doložka‘, která označuje regulaci vstupu osob z Evropské unie do Švýcarska – jak v souvislosti s volným pohybem osob, tak i v souvislosti s hospodářskou krizí.
Věta roku pochází z úst jednoho ze švýcarských hráčů mužstva U17 s cizími kořeny. Toto národní mužstvo se stalo letos mistrem světa ve fotbalu.
Slovo roku v řeči mládeže je převzato z basilejského nářečí (S’Beschte wo’s je hät’s git’s) a pochází z televizní reportáže o večírcích na venkově. Označuje prostě něco velmi pozitivního.