Francouzština se má stát jediným jazykem práva EU

Skupina evropských politiků podporuje iniciativu, aby se francouzština stala referenčním jazykem všech právních textů v Evropské unii. Francouzština by tak byla jediným výchozím jazykem pro překlady právních textů do zbývajících 22 oficiálních jazyků EU. Hlavním argumentem je známá preciznost a logičnost francouzštiny.

Evropská unie


Na Evropském soudním dvoře, nejvyšším soudu EU se sídlem v Lucemburku, se již dnes francouzština používá ve většině interních dokumentů. Jinak jsou před touto institucí všechny oficiální unijní jazyky rovnocenné.