Dvě pravopisné chyby na nových českých občankách

Český stát vydal novou sérii občanských průkazů, která je oproti předchozí navíc vybavena francouzskými popiskami – vedle českých a anglických. Kámen úrazu je ve dvou chybně napsaných francouzských diakritických znaménkách nad písmenem e. Jedná se o vcelku častou chybu učících se francouzštině, neznalých ještě výslovnosti. Jelikož se ve francouzštině nad verzálkami zpravidla přízvuky vůbec nepíší, bylo možné je na občanském průkazu také zcela vynechat.

Detailní výřez z českého občanského průkazu
chybně: RÉPUBLIQUE TCHÉQUE – CARTE D’IDENTITÈ
správně: République tchèque – Carte d’identité

Znaménka accentu ve francouzštině:

accent grave – označuje otevřenost samohlásky: père (otec)
accent aigu – označuje zavřenost samohlásky: tiré (vytáhl)
accent circonflexe – označuje většinou dříve psané následující s: être (být)