Slovenští překladatelé mají vyšší sazby než čeští

Časopis ToP provedl anketní šetření českých a slovenských překladatelů a tlumočníků. Cílem bylo podchycení sociální struktury dotazovaných a současné cenové úrovně na trhu.

Uveřejněné výsledky vycházely ze vzorku 66 českých a 28 slovenských kolegů z hlavních, krajských a provinčních měst. Částky se vztahovaly na tzv. normostrany u překladů (dále NS, tj. dle definice Jednoty tlumočníků a překladatelů 1 500 znaků bez mezer) a denní sazby (8 hod.) tlumočení. Platí, že nejnižší ceny (pod 200 Kč/NS) se účtují nakladatelstvím, nejvyšší (až 1.500 Sk/NS) přímým zákazníkům.


Česko: Nejčastěji jmenované částky za překlad: 300, 350 Kč/NS, za konsekutivní tlumočení: 5.000, 6.000 Kč/den. U konferenčního tlumočení byly nejčastěji uváděny částky: 7.000 a 6.000 Kč/den.

Slovensko: Nejrozšířenějšími sazbami za překlad je 600, dále 400 Sk/NS. Za konsekutivní tlumočení se na Slovensku nejčastěji účtuje 4.000 nebo 5.000 Sk/den, za konferenční zdaleka nejčastěji 8.000 Sk/den.

„Obecně se dá říci, že sazby na Slovensku jsou vyšší než v ČR, a to i tehdy, když započítáme kurzovní rozdíl.“ Ceny za tlumočení jsou naopak v České republice vyšší než u našich východních sousedů.