Portugalština se pobrazilští

V pátek schválil portugalský parlament, že se stovky portugalských slov upraví podle brazilského pravopisu. Jak vládní, tak i opoziční strany hlasovaly pro sjednocení portugalského pravopisu, který existuje několik desetiletí ve dvou variantách – evropské a brazilské.

Příklady změněného pravopisu

auto-estrada > autoestrada
acção > ação
eléctrico > elétrico
óptimo > ótimo


Portugalsko se k zavedení nových pravidel zavázalo v mezinárodní smlouvě se 7 dalšími portugalsky hovořícími zeměmi. Smlouvu již ratifikovaly státy Brazílie, Kapverdy a Sv. Tomáš a Princův ostrov, změny vstoupí v platnost, až jednotný pravopis odsouhlasí všechny ostatní země.

Změny zahrnují rozšíření abecedy o tři nová písmena (k, w a y) a úpravu staršího způsobu psaní na progresivnější tvary.

Pravopisná reforma má v Portugalsku i své odpůrce, někteří ji považují za podlézání Brazílii. Argumenty příznivců však hovoří jasnou řečí: snadnější vyhledávání na internetu, standardizovaný právní jazyk pro mezinárodní smlouvy a last not least mají stoupnout šance jazyka 230 mil. lidí na celém světě jako dalšího oficiálního jazyka Organizace spojených národů.