Česká policie má problémy s cizími jazyky

Čeští policisté mají problémy se domluvit s cizinci. Při telefonickém testu zkoušeli novináři anglicky zavolat do několika služeben české policie s žádostí o pomoc. V mnoha případech se na druhé straně dočkali strohého „Nerozumím.“ a zavěšení sluchátka.

Policie

Jen velmi málo příslušníků Policie České republiky se dokázalo samostatně domluvit nebo zavolat kolegu, který angličtinu ovládal. Policejní prezident přitom slíbil před několika týdny podniknou okamžitá opatření, poté, co vyšly najevo jazykové nedostatky policistů. Vedle distribuce seznamu cizojazyčných frází se hovořilo o přepojení každého hovoru s cizojazyčnými osobami na tlumočníka. Očividně využívala policie služeb tlumočníků jen sporadicky.