Znalosti cizích jazyků v České republice

Ze studie GfK Praha týkající se znalosti cizích jazyků v české populaci vyplynulo, že čtvrtina Čechů nehovoří žádným cizím jazykem. V kategorii 30 až 40letých respondentů kraluje ruština, u mladších ročníků jsou nejrozšířenější angličtina nebo němčina.

Znalosti cizích jazyků v ČR

němčina 51 %
ruština 42 %
angličtina 35 %

I když je angličtina podle těchto statistik rozšířena nejméně, její úroveň zvládnutí je mezi cizími jazyky nevyšší.