Hauština – nový jazyk Google Translate

Online překladač Google Translate se rozšířil o podporu 9 nových jazyků s celkem 200 mil. rodilými mluvčími. Mezi nimi je hauština, jeden ze 3 hlavních jazyků Nigérie.

Hauština

Rozšíření hauštiny v Nigérii a Nigeru– ISO 639: ha
– 25 mil. mluvčích, z toho 18,5 mil. v Nigérii (30 % obyvatel), 15 mil. mluvčích jako 2. jazyk
– západočadský jazyk afroasijské rodiny
– nejrozšířenější jazyk subsaharské Afriky, bez úředního statusu, lingua franca obchodníků v západní Africe
– rozšíření: Nigérie (de facto oblastní jazyk na severu: spolkové státy Sokoto, Kaduna, Katsina, Kano, Bauchi, Jigawa, Zamfara, Kebbi, Gombe), Niger, sev. Benin, Ghana, Kamerun, Kongo, Súdán, Togo ad.
– 2 spisovné standardy: 1. mluvený jazyk na základě východního nářečí okolí města Kano, 2. psaný jazyk na základě západního nářečí okolí města Sokoto pro islámské texty od 18. stol.
– klasická arabština po staletí jediný spisovný jazyk, písemná tradice hauštiny od 2. pol. 18. stol.
– arabské písmo do 20. stol., náboženské básnictví v arabském písmu, latinka od r. 1880 (literatura), od počátku 20. stol. boko – varianta latinky
– 60. léta 20. stol. – pod patronací UNESCO pokus o sjednocení pravopisu Nigérie a Nigeru
– tisk, rádio, televize, výuka na školách
– flexivní a aglutinativní rysy, tonální rozdíly
– výpůjčky z okolních afrických jazyků, arabštiny, koloniálních jazyků angličtiny (Nigérie) a francouzštiny (Niger)