Jazykové funkce v Office 2007: kontrola pravopisu

Kontrola pravopisu patří k velmi praktickým funkcím pro práci s textem na počítači. Aplikace Office 2007 navazují u tohoto jazykového pomocníka na tradici předchozích verzí.

Kontrola pravopisu v Office 2007Možnost rychlého náhledu na potenciální chyby v textu, které jsou podtržené červenou vlnovkou (při zapnuté funkci Používat kontextovou kontrolu pravopisu) a jejich rychlá oprava kliknutím pravým tlačítkem myši a vybráním té pravé z nabízených oprav je funkce používaná převážně v první fázi kontroly kvality překladu.

Software hledá v pravopisném slovníku jazyka, kterým je příslušné slovo formátováno. Mimo popsané rychlé opravy slov přes kontextovou nabídku je možné spustit také dialogové okno kontroly pravopisu, a to stisknutím klávesy F7, tlačítka Pravopis a gramatika (Word), resp. Pravopis (Excel, PowerPoint, Outlook) v pásu karet nebo vybráním volby Pravopis z kontextové nabídky. Ve Wordu může uživatel také souběžně spustit funkci kontroly gramatiky.

V německém pravopisném slovníku Office 2007 jsou plně zohledněna nová německá pravopisná pravidla po reformě, která vstoupila v platnost v minulém roce.