Pro lepší porozumění: slovník beze slov

Se zajímavým konceptem přišli autoři nově publikovaného slovníku „Beze slov“ (Ohne Worte). Je založen na srozumitelných symbolech z různých oblastí každodenního života, které z něj činí univerzální pomůcku pro porozumění kdekoliv na světě.

Symboly jídla ve slovníku Beze slov
Symboly jídla ve slovníku Beze slov

Na 36 stránkách je shromážděno okolo 350 symbolů z oblastí doprava, místa, hotel, jídlo a pití, sport, nářadí, země, lékař a všeobecné znaky. Pro komunikaci s cizojazyčným protějškem stačí ukázat na příslušný symbol, např. taxikáři v cizí zemi na symbol nádraží nebo letiště. Brožurka se symboly je vhodná i pro oboustrannou komunikaci s analfabety.

Jeho univerzálnost, použitelnost i ve vlhkém a prašném prostředí, nezávislost na zdroji energie a nulová cena z tohoto slovníku činí praktického a nepostradatelného pomocníka pro pobyty v cizině.