Rozšířené funkce online slovníků na Klikni.cz

Slovníky na serveru Klikni.cz se dočkaly rozšíření o další funkce. Slovní zásobu ze slovníků LangSoftu v kombinacích češtiny s angličtinou, francouzštinou, italštinou, němčinou, ruštinou a španělštinou je nyní možné prohledávat v poloautomatizovaném procesu (Pomocník pro překlad souvislého textu).

Slovníky na klikni.cz

K jednotlivým slovům souvislého textu zadaného do určeného okna vyhledá pomocník odkazy k jednotlivým slovníkovým heslům, jejichž překlad si uživatel otevře kliknutím na příslušný odkaz.

K dalším novinkám patří nahrávky výslovnosti u vybraných hesel a klávesnice pro zadávání cizojazyčné diakritiky nebo znaků azbuky.