Největší český slovník online

Slovník spisovného jazyka českého, který vyšel v posledním vydání v roce 1989, je největším současným slovníkem českého jazyka. Ústav pro jazyk český nyní bezplatně zpřístupnil slovník uživatelům internetu.

Slovník spisovného jazyka českého

Ukázka hesla ze slovníku
Ukázka hesla ze slovníku

– autoři: kolektiv Akademie věd pod vedením Bohuslava Havránka
– obsahuje cca 200 000 hesel
– vydání: 1960–1971 ve 4 svazcích, 1989 nezměněné v 8 svazcích

Slovník obsahuje výklady a příklady použití. Korpus slovníku je z velké části založen na beletrii, proto ve slovníku najdeme ukázky použití hesel z knižních děl, a také řadu zastaralých a knižních výrazů.