Vyhledávač obrázků v 300 jazycích

PanImages je nový vyhledávač obrázků. Přesto, že jsou obrázky jako takové jazykově neutrální, je jejich vyhledávání na internetu zpravidla omezeno pouze na jeden jazyk. Filozofie hledání přes PanImages tento problém řeší: uživatel zadá hledané slovo v libovolném jazyce, toto se přeloží na pozadí do dalších 300 jazyků a předá vyhledávačům v online databázích obrázků Flickr a Google Images.

Panimages – metavyhledávač obrázků
Výsledek hledání hesla ‚slovník‘

Profitovat z toho mohou zejména uživatelé minoritních jazyků, jejichž výsledky hledání obrázků v mateřštině jsou spíše skromné. Ale také pro mluvčí větších jazyků může být užitečný širší záběr výsledků.

Software v pozadí čerpá překlady z kombinace 350 elektronických slovníků s celkovým rozsahem 2,5 milionů slov. Jeho algoritmus umožňuje i hledání v nejroztodivnějších jazykových kombinacích, např. z gudžarátštiny do litevštiny.