Evropská slovní zásoba bezpečnostních rizik

Při rešerších k překladu nalezeno na internetu: přehled mezinárodních varovných a bezpečnostních pokynů k nebezpečným látkám ve všech úředních jazycích EU.

Nebezpečí výbuchuJsou součástí evropské směrnice 67/548/EHS:

– Povaha specifických rizik (tzv. R-věty, R-phrases)
– Pokyny pro bezpečné zacházení (tzv. S-věty, S-phrases)


Příklad varovného pokynu:

R1:

BG: Експлозивен в сухо състояние.
CS: Výbušný v suchém stavu.
DA: Eksplosiv i tør tilstand.
DE: In trockenem Zustand explosionsgefährlich.
EL: Εκρηκτικό σε ξηρή κατάσταση..
EN: Explosive when dry.
ES: Explosivo en estado seco.
ET: Plahvatusohtlik kuivana.
FI: Räjähtävää kuivana.
FR: Explosif à l’état sec.
HU: Száraz állapotban robbanásveszélyes.
IT: Esplosivo allo stato secco.
LT: Sausa gali sprogti.
LV: Sprādzienbīstams sausā veidā.
MT: Jisplodi meta jinxef.
NL: In droge toestand ontplofbaar.
NO: Eksplosjonsfarlig i tørr tilstand.
PL: Produkt wybuchowy w stanie suchym.
PT: Explosivo no estado seco.
RO: Exploziv în stare uscată.
SK: V suchom stave výbušný.
SL: Eksplozivno v suhem stanju.
SV: Explosivt i torrt tillstånd.