Evropský parlament zkrátí rozpočet na překlady

Překlad jednotlivých pasáží stenografických protokolů plenárních zasedání Evropského parlamentu se bude do budoucna pořizovat jen na výslovnou žádost europoslanců. Dosavadní praxe byla taková, že se překládal celý protokol do všech 23 úředních jazyků. To bylo nejen nákladné, ale trvalo také až 4 měsíce.

Evropský parlament ve Štrasburku
Evropský parlament ve Štrasburku

Principu mnohojazyčnosti se toto opatření nedotkne, protože i nadále bude mít každý europoslanec možnost hovořit svým jazykem a jeho projev bude simultánně tlumočen. Veškerá zasedání vč. tlumočení budou poslancům i veřejnosti k dispozici v audiovizuálním záznamu.

Nová pravidla se poprvé použijí 10. prosince a mají přinést úsporu 8,6 mil. eur. Pracovních míst stálých překladatelů se nemají dotknout, zřejmě se ale bude méně využívat služeb externích překladatelů.