Jazyky světa v jedné tabulce

CIA uveřejňuje v rámci publikování svých informací o zemích světa tabulku se státy a příslušnými jazyky. U některých záznamů nechybí procentuální zastoupení jazyků v populaci.

Můžeme se tak např. dozvědět, že podle sčítání lidu v roce 2001 hovořilo na Nizozemských Antilách 65,4% papiamentem (dialekt, vlastně kreolský jazyk s kořeny ve španělštině, portugalštině, nizozemštině a angličtině), 15,9 % anglicky (velmi rozšířená), 7,3 % nizozemsky (oficiální jazyk), 6,1 % španělsky, jinými kreolskými jazyky 1,6 %, jinak 1,9 %, u zbývajících 1,8 % populace neuvedeno.