Mongolština – nový jazyk Google Translate

Online překladač Google Translate se rozšířil o podporu 9 nových jazyků s celkem 200 mil. rodilými mluvčími. Mezi nimi je mongolština.

Mongolština

Mongolština

– ISO 639: mn
– mongolská větev altajské skupiny
– 5,8 mil. mluvčích
– 2 varianty: chalcha (Mongolsko, Kyrgyzstán, Rusko, Tchaj-wan) a jihovýchodní mongolština (Čína – autonomní oblast Vnitřní Mongolsko), vzájemně srozumitelné
– základ spisovného jazyka chalchské nářečí (okolí Ulánbátaru)
– mluvčí jihovýchodní mongolštiny dvojjazyční, čínština jako 2. jazyk
– 12.–13. stol. první literární památky (Tajná kronika Mongolů)
– středověk – rozsáhlá literatura: náboženská (od 17. stol. buddhismus), kroniky, překlady (čínština, sanskrt, tibetština), folklór (pohádky, pověsti, písně)
– po r. 1921 – moderní literatura
– výuka na školách, sdělovací prostředky
– výpůjčky z čínštiny, ruštiny, tunguzských a tureckých jazyků, mandžurštiny, sanskrtu, tibetštiny, ujgurštiny
– rozdíly mezi hovorovým a psaným jazykem
– 1931–1937 v Mongolsku latinka, od r. 1941 azbuka jako jediné písmo, v Číně dodnes tradiční mongolské písmo psané shora dolů, odvozené z ujgurského písma – ve středověku nejrozšířenější písmo Asie, od 90. let se vrací i do Mongolska