Maorština – nový jazyk Google Translate

Online překladač Google Translate se rozšířil o podporu 9 nových jazyků s celkem 200 mil. rodilými mluvčími. Díky úsilí dobrovolníků – rodilých mluvčích je mezi nimi i novozélandská maorština.

Maorština

Maorské etnikum na Novém Zélandu– ISO 639: mi
– východopolynéská větev austronéských jazyků
– jazyk domorodých obyvatel Nového Zélandu od 11. stol.
– dnešní Maorové jsou dvojjazyční (maorština, angličtina)
– z 565 tis. Maorů je 60 tis. mluvčích maorštiny, 100 tis. jazyku pasivně rozumí
– rozšíření: Nový Zéland – Severní ostrov, východní pobřeží, do 20. stol. na celém Novém Zélandu
– výpůjčky z angličtiny, francouzštiny, lexikální blízkost k havajštině a samojštině
– ve slovech převládají samohlásky nad souhláskami (60:40), omezené spektrum hlásek
– tvorba slov skládáním
– silná homonymie
– polynéský typ stavby slov
– první záznamy jazyka Maorů od Jamese Cooka (1798), první gramatika 1815 a slovník 1820
– od 1833 překlady částí Bible do maorštiny, od konce 19. stol. záznamy ústní tradice
– od 70. let 20. stol. popularizace jazyka mezi Maory, v 80. letech školky, dnes 322 škol s maorštinou jako vyučovacím jazykem
– píše se latinkou, vychází časopisy (od pol. 19. stol.), poezie a próza