Paňdžábština – nový jazyk Google Translate

Online překladač Google Translate se rozšířil o podporu 9 nových jazyků s celkem 200 mil. rodilými mluvčími. Patří k nim i paňdžábština, další jazyk z asijského kontinentu.

Paňdžábština
Rozšíření paňdžábštiny– ISO 639: pa
– 2 varianty
– východní (standardní) – Indie (ústavní jazyk, oficiální status v Paňdžábu, Západním Bengálsku, Čandígarhu a Dillí): 29,5 mil. mluvčích, převážně sikhského náboženství
– západní – Pákistán, provincie Paňdžáb: 62,6 mil. mluvčích, hlavně muslimů
– podobnost obou variant 70–85 %, dialektové kontinuum, i k hindštině, rádžasthánštině, sindhštině a urdštině
– západní varianta bez spisovného standardu, východní založená na dialektu regionů Lahore a Amritsar
– tonální jazyk (3 tóny)
– první jazykové záznamy z 11. stol., literatura od 15. stol. ve 2 tradicích: muslimské a sikhské
– písmo gurmukhí (od 16. stol., sikhové), dévanágarí (hinduisté), arabské písmo a khojkí (muslimové)
– rádio a televize v Indii, málo v Pákistánu – silnější postavení urdštiny
– masová imigrace do Velké Británie (400 tis. mluvčích)