Němčina hraje v EU stále třetí housle

V Evropské unii je němčina pro každého pátého občana mateřštinou. Jako mateřským nebo cizím jazykem jí hovoří každý třetí. Němčina tak má v Evropě nejvíce rodilých mluvčích a na seznamu cizích jazyků Evropanů je na druhém místě. Přesto hraje v institucích EU ve srovnání s angličtinou a francouzštinou podřadnou roli, a to i přesto, že by měl platit domluvený jazykový režim. Členské státy se totiž dohodly vedle angličtiny a francouzštiny na němčině jako pracovním jazyce.

Ročně přeložené stránky pro instituce EU

EU-Flagge> do angličtiny – 180 000
> do francouzštiny – 160 000
> do němčiny – 140 000
> do zbývajících 20 úředních jazyků – 40 000–60 000

(Cena za stránku se v průměru pohybuje okolo 166 eur, v roce 2005 se přeložilo 2,9 mil. stránek.)


Politici z Německa, paradoxně největšího plátce do rozpočtu Evropské unie, upozornili v minulých dnech na chybějící zrovnoprávnění německého jazyka.  Poukázali na to, že je obtížné se zabývat europolitickými tématy, pokud nejsou všechny důležité dokumenty jako zprávy o postupu rozšiřování, kultuře a různé internetové prezentace přeložené do němčiny. V současných praktikách evropských úředníků, kteří rozhodují o tom, kdy se které nabídkové řízení uveřejní v němčině, spatřují znevýhodnění na mezinárodním trhu.

Komisař EU pro mnohojazyčnost Leonhard Orban na návštěvě Německa minulý týden brzdil očekávání, že se postavení němčiny zlepší, a že se bude v budoucnu do nejrozšířenějšího jazyka EU více překládat. Poukázal na i tak vzrostlé požadavky na překladatelské služby v souvislosti s rozšířením EU na východ, a tím souvisejícím nárůstem o 12 na 23 úředních jazyků, a zejména na omezený finanční rámec.