Překladatelství se má ve Švýcarsku reglementovat

Švýcarský svaz překladatelů, terminologů a tlumočníků (ASTTI – Association Suisse des Traducteurs, Terminologues et Interprètes) se chce na základě usnesení svého shromáždění minulý týden v Ženevě výrazněji postavit proti propadu kvality a cen ve svém oboru.

Příčiny jsou spatřovány v globalizaci překladatelských služeb. Svaz chce usilovat o stanovení přísných požadavků na výkon profese tlumočníka a překladatele. ASTTI je s 350 členy sám výběrovou organizací. Zájemce o členství se musí podrobit prověření na profesionalitu a kvalitu své práce.

Členové budou mimoto v budoucnu silněji podporováni v oblasti dalšího vzdělávání. V souvislosti s globalizací si dala organizace za cíl také razantněji vystupovat proti nadměrnému používání anglicismů.