Vychází gramatika pro celý španělsky hovořící svět

Španělština je po standardní čínštině druhým nejrozšířenějším jazykem na světě s 400 miliony mluvčích. Vzhledem k jejímu geografickému rozšíření existuje v rozmanitých variantách výslovnosti, lexikologie, pravopisu a syntaxe: vedle španělštiny ve Španělsku i v jednotlivých zemích Latinské Ameriky, USA nebo i na Filipínách. I proto je možné označit projekt v těchto dnech vycházející španělské gramatiky pro celý hispanofonní svět jako ambiciózní milník španělské jazykovědy.

Španělsky hovořící země
Španělsky hovořící svět

Nová gramatika španělského jazyka (Nueva gramática de la lengua española) je společným dílem Španělské královské akademie a 21 sesterských organizací na celém světě. Práce na prvních dvou dílech, které byly včera prezentovány v Akademii za účasti krále Juana Carlose, trvaly 11 let. Jejích 4 000 stránek mapuje španělštinu ve všech jejích variantách a podává doporučení k jednotlivým gramatickým jevům. Příští rok mají vyjít zbývající díly, doplněné o DVD s nahrávkami rodilých mluvčích. Vedle toho tato gramatika vyjde také ve zkrácené verzi pro školy a veřejnost.

Nueva gramática de la lengua española – obsah dílů

I. Morfologie
II. Syntax
III. Fonetika
IV. Fonologie

Její předchůdkyně z roku 1931 je z několika hledisek překonána. Jednak nemohla mít ve své době k dispozici tak velké množství materiálu jako dnešní elektronické textové korpusy, a jednak byla jednostranně orientována na evropskou španělštinu. Nově vydaná gramatika se také odklání od tradičního pojetí určování závazných gramatických pravidel. Řečeno slovy prezidenta Španělské královské akademie: „Pravidla stanovují uživatelé. Akademie pozoruje a dokumentuje.“