Rakouské slovo roku 2009: audimaxismus

Porota rozhodla o letošních rakouských slovech roku. Vítězem se stalo slovo Audimaxismus, vztahující se na současné studentské protestní hnutí, jehož první akcí bylo obsazení největšího přednáškového sálu na Vídeňské univerzitě Auditorium Maximum.

Slovo roku v Rakousku 2009

Audimaxismus

Audimaxismus
Kuschelkurs – přítulný kurz
Ungustlvermutung – presumpce nevoní

Negativní slovo roku
Analogkäse – umělý sýr
Exiljude – exilový žid
Herkunftskriminalität – kriminalita kvůli původu

Věta roku
Reiche Eltern für alle! – Bohaté rodiče pro všechny!

Negativní věta roku
Wer alt genug ist zum Stehlen ist auch alt genug zum Sterben. – Kdo je dost starý, aby kradl, je taky dost starý, aby zemřel.


‚Přítulný kurz‘ politických stran je asi fenomén typicky rakouský, v každém případě se stal v Rakousku jedním ze slov minulého roku. Presumpce neviny se stala předlohou pro novotvar, který je křížený s označením pro nechutného člověka, který lidem příliš nevoní.
‚Umělý sýr‘ byl zvolen negativním slovem, protože označuje jako sýr něco, co sýrem není. ‚Exilový žid‘ je pojem, který byl zneužitý v předvolební agitaci. Spojuje spolu dvě slova, která u určitých částí obyvatelstva vyvolávají negativní asociace. Automatické spojování kriminality a (cizího) původu zase stojí za vytvořením složeniny ‚kriminalita kvůli původu‘.
‚Bohaté rodiče pro všechny!‘ přál transparent, vyvěšený během studentských protestů, narážeje přitom na omezenou dostupnost vzdělání pro nižší příjmové skupiny.
‚Kdo je dost starý, aby kradl, je taky dost starý, aby zemřel‘ je cynický novinový titulek v souvislosti s vloupáním mladistvého do supermarketu a jeho následnou smrtí.