Bruselu docházejí tlumočníci angličtiny

Za pět let odejde třetina anglických tlumočníků u Evropské unie do důchodu. A přesto, že angličtina patři k nejrozšířenějším jazykům na světě, hrozí institucím EU již nyní nedostatek rodilých mluvčích angličtiny pro překladatelské profese.

Evropská komise proto spustí 20. února reklamní kampaň zaměřenou na rodilé mluvčí, aby se stali překladateli a tlumočníky. Později má následovat podobná náborová akce pro motivování k práci jako tlumočník francouzštiny a němčiny.

K nedostatkovému zboží aktuálně patří také tlumočníci rumunštiny, lotyštiny a maltštiny.