Angličtina by se mohla stát dorozumívacím jazykem Švýcarů

Ve čtyřjazyčném Švýcarsku by se brzy mohla stát angličtina spojovacím prvkem. Věří tomu alespoň lingvista Urs Dürmüller.

Podle jeho argumentace nikdy nefungovala myšlenka, že bude každý Švýcar mluvit svým jazykem a zástupci ostatních jazykových skupin mu porozumějí. Ve vzájemné komunikaci se dnes použije spíše silněji zastoupený jazyk země.

Angličtina by mohla nabídnout spravedlivější řešení: „Každý by se musel snažit stejnou měrou.“ Ve francouzsky a italsky hovořící části Švýcarska vyučovaný spisovný německý jazyk se totiž v německém Švýcarsku nepoužívá. Německy hovořící Švýcaři naproti tomu ukazují všeobecně malý zájem o ostatní jazyky země. Angličtina se vyučuje ve všech jazykových regionech, motivace ji používat by mohla být u všech stejně velká.

Zastoupení jazyků ve Švýcarsku (2000):

– němčina 63,7%
– francouzština 20,4%
– italština 6,5%
– rétorománština 0,5%