Přehled nejdůležitějších pravidel německé sazby

Server Typo přináší pravidla sazby v evropských jazycích. Podle informací časopisu Typografia z roku 1979 uveřejnil článek, který se zabývá některými zvláštnostmi sazby německé ve srovnání s českou. I když se může zdát, že se jedná o zastaralé informace z NDR, je třeba konstatovat, že s výjimkou věcí, které vycházejí ze změn pravopisných pravidel, zůstávají původní principy zachovány.

Článek rozebírá základní pravidla v těchto oblastech:
– Písmena
– Čísla a číslice
– Znaménka a značky
– Zkratky
– Vyznačování