Zkratky právních forem rakouských společností

I když se rakouské obchodní právo podobá německému, používané zkratky právních forem se částečně liší. Při nedávném překladu jsem také narazil na některé zkratky právních forem rakouských společností, které se v současnosti již nepoužívají.

Rakouské právní formy

AkcieAG (Aktiengesellschaft) – akciová společnost
e. U. (eingetragenes Einzelunternehmen) – registrovaný podnik s jedním vlastníkem
EWIV (Europäische wirtschaftliche Interessenvereinigung)* – Evropské hospodářské zájmové sdružení (EHZS)
GesbR (Gesellschaft bürgerlichen Rechts) – společnost občanského práva
GesmbH/Ges.m.b.H./GmbH (Gesellschaft mit beschränkter Haftung) – společnost s ručením omezeným
KEG (Kommanditerwerbsgesellschaft**) – komanditní výdělečná společnost
KG (Kommanditgesellschaft) – komanditní společnost.
OEG (Offene Erwerbsgesellschaft**) – veřejná výdělečná společnost
OG (Offene Gesellschaft) – veřejná společnost
OHG (Offene Handelsgesellschaft**) – veřejná obchodní společnost
SCE (Europäische Genossenschaft)* – evropská družstevní společnost
SE (Europäische Gesellschaft)* – evropská společnost

(* společnost podle evropského práva; ** do r. 2006)
U společností, které nemají protějšky v českém obchodním právu, se jedná o orientační překlad označení právní formy.