Házená jako házená, nebo ne?

Házená vznikla jako jistá protiváha k populárnímu fotbalu. S tím podstatným rozdílem, že hráči házené v poli smí hrát míč rukama, nikoliv ale nohama.

HázenáS tímto společným jmenovatelem ovšem vzniklo od začátku 20. století hned několik rozšířených variant házené, které vykazují větší či menší rozdíly od fotbalu. Řekne-li se tedy ‚házená‘, nemusí se vždy myslet tentýž sport.

Různé druhy házené

Házená
také: halová (mezinárodní) házená
Počet hráčů na hřišti: 2 × 7
Hřiště: 20 × 40 m
Hrací doba: 2 × 30 min.
Velikost brány: 2 × 3 m
Poloměr brankoviště: 6 m
Míč: 58–60 cm / 425–475 g
Rozšíření: Evropa (hlavně Německo a Skandinávie), severní Afrika, Asie, Jižní Amerika
Historie: 1917 vznik, 1928 mezinárodní uznání, 1930 stanovení pravidel, 1938 první MS, od r. 1972 olympijský sport

Velká házená
také: handbal, házená o 11 hráčích
Počet hráčů na hřišti: 2 × 11
Hřiště: 90–110 × 55–65 m
Hrací doba: 2 × 30 min.
Velikost brány: 2,44 × 7,32 m
Poloměr brankoviště: 14 m
Míč: 58–60 cm / 425–475 g
Rozšíření: Německo, dříve také Maďarsko, NDR, Nizozemsko, Polsko, Rakousko, Skandinávie, Švýcarsko
Historie: 1915 vznik, 1920 stanovení pravidel, 1924 mezinárodní uznání, 1938 první MS, 1975 poslední MS

Národní házená
také: česká házená (oficiální název do r. 1971)
Počet hráčů na hřišti: 2 × 7
Hřiště: 30 × 45 m
Hrací doba: 2 × 30 min.
Velikost brány: 2 × 2,4 m
Poloměr brankoviště: 6 m
Míč: 60–62 cm / 300–350 g
Rozšíření: Česká republika, dříve také Belgie, Francie, Jugoslávie, Polsko, Rumunsko, Slovensko
Historie: 1905 vznik, 1909 první pravidla, 1921 mezinárodní uznání, 1930 první MS, 1934 poslední MS

(Pozn.: Údaje se vztahují k mužské házené.)

Dnes se chápe tímto pojmem většinou mezinárodní halová házená s 2 × 7 hráči, která zbývající varianty házené po 2. světové válce postupně vytlačila. Dříve byla zamýšlena jen jako zimní příprava na házenou s 2 × 11 hráči, která se hrála na fotbalovém hřišti, a která byla přijata na program olympijských her 1936. Tato se označuje jako velká házená a byla svého času velmi populární v německy hovořících zemích. Z Čech pocházející varianta házené s 2 × 7 hráči se hraje také pod širým nebem, ovšem na menším hřišti. Její název je ‚národní házená‘ (dříve česká házená), a díky velké hráčské základně, která se vytvořila za 2. světové války, kdy byla považována za vlastenecký sport, byla československá halová házená po válce mezinárodně úspěšná právě s podporou bývalých hráčů české házené.

Existují ještě další odnože těchto sportů, např. venku hraná házená s pravidly halové házené nebo plážová házená s různým bodovým hodnocením gólů.

Na jednu stranu je hrací technika jednotlivých druhů házené srovnatelná, na druhou stranu se tyto od sebe liší ve specifických pravidlech, např. v otázce, kteří, resp. kolik hráčů smí vstupovat v průběhu hry do kterých úseků hřiště.