Znalosti cizích jazyků v Německu

Téměř všichni mladí Němci mezi 15 a 34 lety se domluví anglicky, třetina mimoto i francouzsky. Ruštinu ovládá 17 % mladých v Německu.

Znalosti cizích jazyků v Německu (15–34letí)

Znalost cizích jazyků v Německu

– angličtina 92 %
– francouzšina 33 %
– italština 18 %
– španělština 17 %
– ruština 17 %