Norský slovník online

Pro méně obvyklé jazyky existuje v češtině omezené množství slovníků, proto je často nutné používat zahraniční slovníky s jiným překladovým jazykem než češtinou. Tuto možnost nabízí i norsko-německý a německo-norský online slovník Heinzelnisse.

Heinzelnisse – norský slovník online

Vedle standardní možnosti vyhledávání ve slovníku obsahují jeho stránky jazykové hry, fráze, vysvětlení gramatiky a výslovnosti i informace o norských reáliích. Potřebujete-li se poradit o jazykovém problému, můžete se obrátit na dvojjazyčné fórum.

Heinzelnisse existuje i v offline verzi jako software naprogramovaný v multiplatformní Javě. Přímo na stránkách slovníku je možné si tento program stáhnout.

Historie Heinzelnisse je velmi prozaická: když se autor slovníku učil norská slovíčka, vznikala stále větší databáze slovní zásoby. Ta se stala základem nynějšího slovníku. Slovní zásoba roste dál, základem pro její rozšiřování jsou zaslané návrhy od uživatelů.