Německo: nadprůměrných 88 % ovládá cizí jazyky

Němci ovládají cizí jazyky. Vyplývá to z výsledků reprezentativního průzkumu mezi 4 000 výdělečně činnými osobami. Konkrétně hovoří 88 % z nich minimálně jedním cizím jazykem. Jako první cizí jazyk uvádí 77 % angličtinu, na dalších místech skončila francouzština, španělština, ruština a italština.

Polovina dotazovaných uvedla cesty do zahraničí jako hlavní motivaci, proč se učí cizí jazyky. Němci tím potvrzují svou pověst mistrů světa v cestování – v minulých letech navštívilo ročně 13 milionů občanů Spolkové republiky Francii a 11 milionů Španělsko. Pro 40 % dotázaných jsou pak znalosti cizích jazyků důležité z důvodů kariéry.
Podle nezávislé mezinárodní studie mezi pracovníky jedné nadnárodní telekomunikační společnosti s pobočkami v 18 zemích na celém světě činil pro srovnání podíl těch, kteří ovládají cizí jazyky, jen 57 %.