Jižní Súdán si volí angličtinu jako jazyk země

Po desetiletích občanské války, spojené s arabizací a islamizací centrální vládou v Chartúmu se nově založený stát Jižní Súdán s převážně křesťanským obyvatelstvem rozhodl zavést angličtinu jako jazyk země. Plakáty oslavující nezávislost, názvy hotelů, restaurací a obchodů jsou v angličtině, následují texty zákonů, učebnice, oficiální dokumenty. V obyvatelstvu hovořícím převážně džubskou arabštinou a dalšími cca 150 jazyky však dnes najdete jen málo lidí, kteří by hovořili plynule anglicky.

Jižní Súdán


Plán, aby školy, policie, maloobchod a média komunikovala anglicky, naráží na problém s 85% negramotností. Na školách se učí bez učebnic, chybí počítače, navíc jsou problémy s distribucí elektřiny. Knihkupectví jsou v Jižním Súdánu příslovečnou jehlou v kupce sena.