Znalosti jazyků v Rakousku

Z aktuálního průzkumu vyplývá, že 59 % dospělých Rakušanů zvládá „alespoň jeden cizí jazyk ‚docela dobře'“. Od roku 1998 tedy zůstaly znalosti cizích jazyků všeobecně na stejné úrovni. Totéž platí pro angličtinu jako nejrozšířenější cizí jazyk, který zůstal nezměněně na 53 % (1990: 50 %).

„Uspokojivé zvládnutí“ jazyků v rakouské populaci:

angličtina – 53 %
francouzština – 10 %
italština – 7 %
španělština, maďarština, srbochorvatština – 2 %
čeština, ruština – 1 %
jiné jazyky celkem – 3 %

Výsledky průzkumu kopírují víceméně jazyky, které se vyučují na rakouských školách. „Zpolyglotnění domácího obyvatelstva v důsledku silného přistěhovalectví z východoevropských nebo mimoevropských zemí v uplynulých desetiletích se neprojevilo.“