Jednotná rétorománština

Rumantsch Grischun je uměle vytvořená spisovná forma rétorománštiny, která sjednocuje pět nářečních variant čtvrtého švýcarského úředního jazyka.

Počet Švýcarů, kteří hovoří rétorománštinou jako prvním jazykem, silně klesá. Zatímco v roce 1990 jich bylo 65 000, o deset let později klesl jejich počet na 60 000 osob. Většina hovořících, 40 000, žije v kantonu Graubünden; celkově má tento většinově německy hovořící kanton 187 000 obyvatel.


Rétorománština je jako jazyk země ve Švýcarsku uznávána od roku 1938, ač dlouho neměla jednotnou podobu. Až v roce 1982 byla vytvořena Rumantsch Grischun, která se stala v roce 1986 úředním jazykem. Od roku 2005 se má v Graubündenu zavést jako vyučovací jazyk, což by podle kritiků mohlo vést k vymření rétorománských dialektů.

Rétorománština – přehled dialektů:

Puter
Surmiran
Sursilvan
Sutsilvan
Vallader