Jazyková poradna vydává online příručku češtiny

Jazyková poradna Ústavu pro jazyk český nabízí telefonické a e-mailové poradenství k otázkám správného používání češtiny. Z dotazů vznikla celá sekce Na co se nás často ptáte a od roku 2004 je v přípravě systematická Internetová jazyková příručka s výkladovou a slovníkovou částí.


Uveřejněná a volně dostupná je již její výkladová část s kapitolami okolo pravopisu, skloňování, tvarosloví, zkratek, psaní dopisů, výkladu lingvistických pojmů a dalších témat. Část slovníková s 60 000 hesly má být online do konce roku 2008.