Slovo roku 2011 v Rakousku: záchranný padák pro euro

‚Euro-Rettungsschirm‘, tedy záchranný padák pro euro, byl zvolen slovem roku 2011 v Rakousku. Na dalších místech se umístilo ‚Arabské jaro‘ – narážka na Pražské jaro 1968 – a ‚inzerátový kancléř‘.

Slovo roku 2011 v Rakousku
1. Euro-RettungsschirmEuro
2. Arabischer Frühling
3. Inseratenkanzler
Negativní slovo roku
1. Töchtersöhne
2. Lobbyist
3. letal vergrämen
Výrok roku
Shortly, without von delay
Negativní výrok roku
Wos woa mei Leistung?
Slovo roku mládeže
1. Liken
2. Planking
3. Egosurfen

Současný kancléř je obviňován, že PR články v novinách ovlivňoval veřejné mínění ve svůj prospěch.

Negativní slovo roku ‚Töchtersöhne‘ (synové dcer) má svůj původ v nové formulaci rakouské státní hymny, ve které má být explicitně vyjádřen ženský prvek: Vlast jsi velkých dcer, synů. Při poslechu německého textu ovšem zaznívá jinočtení: synů dcer – tedy vnuků. Korupční činnost některých zástupců své profese vrhlo negativní světlo na lobbyisty. Pojem ‚letal vergrämen‘ (letálně plašit) z lokálního zákona o ochraně životního prostředí si vysloužil třetí místo. Neznamená nic jiného než zabíjet ptáky.

Rakouská ministryně financí při rozhovoru s rakouskými novináři po krizovém zasedání zástupců EU hovořila o lhůtě, kterou si politici stanovili pro řešení: ‚Shortly, without von delay‘. Její dvojjazyčné vyjádření se stalo také větou roku. Negativní věta roku pochází z úst politika podezřelého z korupce. Při domluvách, které měly při vyšetřování ospravedlnit platby určitých provizí, se zeptal: ‚Co jsem za to poskytl?‘

Mezi mladými lidmi tolik oblíbené téma sociálních sítí vneslo do jejich slovní zásoby nové slovo, které obsadilo v této kategorii první místo: ‚liken‘ (lajkovat), tedy kliknout na Facebooku na ikonku ‚To se mi líbí!‘ (angl. Like). Nejpozději od okamžiku, kdy se položil populární hlasatel zpráv ve zpravodajském studiu na stůl s nataženýma nohama tváří dolů a s rukama u těla, ví se v Rakousku, co to znamená ‚planking‘. Na třetím místě se umístil další novotvar anglického původu: ‚Egosurfen‘ znamená vyhledávání vlastního jména v internetovém vyhledávači.