Srovnání dvou moderních českých biblických překladů

V současnosti vznikají v českých zemích dva překlady Bible: Nová Bible kralická (NBK) a překlad Křesťanské misijní společnosti (KMS). Na stránkách NBK je uveřejněn rozhovor s Jiřím Hedánkem, který pracuje na obou překladech. Jiří Hedánek byl v minulosti jedním z překladatelů-angličtinářů pro mezinárodní konsorcium firem, které připravovalo vítěznou nabídku v jednom z největších výběrových řízení české vlády.

Screenshot: Nová Bible kralická na svých webových stránkách
Screenshot: Nová Bible kralická na svých webových stránkách


O rozdílech mezi oběma překlady říká: „Překlad KMS si klade úplně jiný cíl než NBK. Samozřejmě chce být taky věrný. Těžko říct, který je věrnější – taková otázka snad ani nemá smysl. Každý z nich je totiž věrný jinak.

Překlad KMS usiluje co nejvěrněji vystihnout význam každého slova, které leží v textu. KMS je určena pro detailní studium, pro člověka, který ví, že Bible je napsána v cizích jazycích a že český překlad nemůže nikdy adekvátně vyjádřit vše, co se v původním textu skrývá. KMS mu chce v tom odhalování pomoci a nabídnout víc informací, než je běžné, ale počítá s tím, že čtenář využije i jiné překlady (…).

V překladu NBK se musíme rozhodnout, kudy povedeme cestu, a ta cesta je obvykle jenom jedna. To je to, co čtenář nalezne v textu. Ten chceme mít plynulý, čtivý, bez rušivých a matoucích značek. (…) Překlad KMS na to jde úplně naopak. Poznámky ano a co nejvíc. (…) Tak vlastně čtenář obdrží několik překladů v jednom.“