Rakousko se může ubránit zahraničním studentům skrytým jazykovým testem

Jak informuje německý magazín Spiegel, v Rakousku, které bylo v červenci napomenuto Evropským soudním dvorem, aby zajistilo rovné podmínky pro přijímání tuzemských a zahraničních uchazečů o studium na svých vysokých školách, se našla nová cesta, jak preferovat domácí uchazeče před náporem zejména německých zájemců o studium.


V otázkách přijímacích zkoušek na medicínu, na kterou se v Rakousku přihlásil zvýšený počet mladých Němců, kteří nebyli přijati na německé univerzity, se to hemží austriacismy, tedy německými výrazy, které se používají pouze v Rakousku. Spiegel přetiskuje 10 otázek z testu včetně překladu do německé němčiny.

Rakousko
Rakousko by mohlo jít cestou chytré horákyně