Modernizace Braillova písma v Nizozemsku a Belgii

V souvislosti se změnami jazyka za posledních 20 let dojde od září k modernizaci Braillova slepeckého písma v Nizozemsku a vlámské části Belgie. Konkrétně mají být zavedena pravidla pro psaní znaků euro, zavináč, lomítko a podtržítko. Doposud se používaly nejednotně jiné zástupné znaky, což bylo zdrojem nedorozumění.
Protože je počet kombinací znaků omezen na 63, má se např. znak pro euro psát jako e, ovšem ve větším odstupu od okolních znaků.

Vynálezce Braille vlastním písmem
Ukázka Braillova písma: jméno Louis Braille

Braillovo písmo – fakta:

  • autorem je Francouz Louis Braille, slepecké písmo vynalezl v 16 letech
  • principem je matice 6 bodů: 3 krát 2 body na výšku
  • znaky jsou hmatatelně protlačené ze zadní strany papíru
  • 64 možných kombinací (vč. mezery)
  • použití i v matematice, chemii, hudbě
  • Braillův displej je schopen načítat písmo z počítače a převádět jej do hmatatelné podoby