Sobota v němčině: Samstag nebo Sonnabend?

Ve spisovné němčině se používají 2 rovnocenné výrazy pro sobotu: Samstag a Sonnabend. ‚Samstag‘ převzala němčina z řečtiny, původu je ovšem hebrejského (sabat), a začal se šířit z Bavorska. ‚Sonnabend‘ – doslovně přeloženo ‚večer před nedělí‘ – má původ v anglosaské misii (staroangl. sunnanæfen).

Který výraz se používá kde
Izoglosy rozšíření obou označení pro sobotu podle ankety z roku 2002: Samstag se rozšířil i na severozápadě Německa, Sonnabend zčásti kopíruje bývalou hranici mezi německými státy

Zatímco Samstag je rozšířený v jižním a západním Německu, Rakousku a Švýcarsku, Sonnabend uslyšíte hlavně na severu a východě SRN. Třetí existující forma ‚Satertag‘ (doslova: ‚Saturnův den‘) je čistě nářeční a používá se poblíž nizozemských hranic (viz nizozemská forma zaterdag, resp. anglická saturday).

Ještě v polovině minulého století byl poměr mezi oběma variantami vyrovnaný, Samstag měl mezi rodilými mluvčími lehce nadpoloviční většinu. V bývalé NDR (a v Západním Berlíně) byl Sonnabend víceméně jedinou používanou formou a Samstag tam byl považován za regionální, resp. nářeční pojem. Stejně tak na severu bývalého západního Německa byl Sonnabend používanou variantou, ovšem většina západoněmeckých občanů používala Samstag. Protože i spolková pošta a železnice používala celostátně jednotně Samstag, začalo se toto označení soboty pomalu prosazovat i v severnějších regionech.

Po sjednocení Německa se v bývalých hraničních regionech začíná izoglosa Samstag/Sonnabend posouvat v neprospěch varianty Sonnabend. Ve východní spolkové zemi Durynsku stále více lidí používá Samstag; sousední lokality na západní straně bývalé hranice, které ztratily na desetiletí kontakt se svými původními nářečními oblastmi, se za dob hermeticky uzavřené hranice začaly orientovat na vedlejší region ve vnitrozemí a převzaly od něj Samstag. Začátkem 90. let se také obyvatelé Durynska začali – z hospodářských důvodů – na tento region na západě orientovat, a převzali od něj i některé jazykové rysy, mj. právě i Samstag.

Samstag má vedle šíření v elektronických médiích stále silnější postavení také z pragmatických důvodů: složenina ‚sobotní večer‘ zní lépe v podobě Samstagabend než Sonnabendabend, a nezapomeňme také na kalendářovou zkratku Sa (sobota), která se odlišuje od So (neděle).