Báseň s 800 nepravidelnostmi anglické výslovnosti

Nizozemský spisovatel, učitel a jazykový kritik Gerard Nolst Trenité (1870–1946), známý také jako Charivarius, uveřejnil poprvé ve 4. vydání své cvičebnice anglické výslovnosti „Drop Your Foreign Accent: Engelsche uitspraakoefeningen“ v roce 1920 báseň „De Chaos“ (později The Chaos), která si s humorem pohrává s výjimkami anglické výslovnosti.

Gerard Nolst Trenité: The Chaos (ukázka)

Dearest creature in creation
Studying English pronunciation,
I will teach you in my verse
Sounds like corpse, corps, horse and worse.

(…)
Finally, which rhymes with ‚enough‘ –
Though, through, bough, cough, hough, sough, tough?
Hiccough has the sound of ‚sup‘.
My advice is: Give it up!


Až do 7. vydání – posledního za autorova života –, které vyšlo v r. 1944, Trenité báseň rozšířil z původních 146 řádků na dvojnásobný rozsah. Po smrti se jeho díla ujali následovníci, kteří k básni přidávali nové verše nebo části básně alternovali. The Chaos představuje s osmi stovkami výjimek rozsáhlý katalog nepravidelností pravopisu, resp. výslovnosti anglického jazyka.