Nesmyslná jazyková cenzura v Německu

Německá Centrála pro výběr koncesionářských poplatků provozovatelů veřejnoprávního rozhlasu a televize Spolkové republiky Německo (zkratka: GEZ) prosadila právní cestou, aby se přestal používat v Německu zažitý pojem pro koncesionářské poplatky „GEZ-Gebühr“ („poplatek GEZ“). Namísto něj se má používat úřední označení „gesetzliche Rundfunkgebühren“ („rozhlasové a televizní poplatky ze zákona“).

Nejedná se o jediný termín, který se GEZ nelíbí. Za používání dalších tří desítek pojmů, které jsou podle slov GEZ „neexistentní“ nebo „chybné“, hrozí uvalení vysoké pokuty.

Vybrané cenzurované pojmy a jejich za „správné“ považované protějšky

Televizor„GEZ-Anmeldung“ (přihlášení ke GEZ) – „gesetzlich vorgesehene Anmeldung von zum Empfang bereit gehaltener Rundfunkgeräte“ (zákonem stanovené přihlášení k příjmu připravených rozhlasových a televizních přístrojů)

„GEZ-Gebührenbescheid“ (vyrozumění o poplatku GEZ) – „Bescheid der räumlich zuständigen Landesrundfunkanstalt über die gesetzliche Rundfunkgebühr“ (rozhodnutí místně příslušného zemského provozovatele veřejnoprávního rozhlasu a televize o vyměření rozhlasového a televizního poplatku ze zákona)

„GEZ-Gebührenfahnder“ (agenti GEZ) – „Beauftragtendienst der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten“ (služba zplnomocněných zástupců provozovatelů veřejnoprávního rozhlasu a televize)

„PC-Gebühr“ (poplatek za PC) – „gesetzliche Rundfunkgebühren für neuartige Rundfunkempfangsgeräte“ (rozhlasové a televizní poplatky ze zákona za novodobé přístroje pro příjem rozhlasu a televize)

Pikantní je, že právě cenzurované pojmy se jen na německém internetu objevují asi 3000krát častěji než formulace, které jsou podle GEZ „správné“. Hrozí tedy, že běžný uživatel, který bude za nějakou dobu hledat informace bez znalosti sotva zapamatovatelných úředních termínů, bude mít smůlu.