Anglická a americká slova roku 2011

Přelom roku charakterizují mj. tradiční volby slov roku, které se v nejrůznější podobě etablovaly i v anglicky hovořících zemích.

Slova roku 2011 v anglicky hovořících zemích

Occupy – OkupujteHnutí Occupy v akci
pragmatic – pragmatický
squeezed middle – ždímaná střední třída
tergiversate – opakovaně měnit postoje nebo názory ve vztahu k nějaké záležitosti, předmětu, atd.; mluvit vyhýbavě

Název hnutí ‚Occupy‘ se stal podle Americké společnosti pro dialekty slovem uplynulého roku. Argumentem pro volbu byla velká pozornost jeho aktivitám v médiích.

Redaktoři slovníku Merriam-Webster na základě vyhodnocení nejvyhledávanějších výrazů ve svém online slovníku rozhodli zvolit slovem roku 2011 ‚pragmatický‘. Nová funkce, která čtenářům umožňuje vyjádřit, z jakého důvodu heslo hledali, ukázala, že hlavním motivem pro hledání pojmu pragmatický bylo ujištění, že se jedná o slovo s pozitivní konotací.

Pojem ‚ždímané střední třídy‘ použil vůdce britské opozice pro dopady finančních problémů, které pociťovala střední třída ve Velké Británii. Jako slovo roku ji zvolila redakce slovníku Oxford English Dictionary.

Redakce Dictionary.com zvolila odlišný přístup. Vybrala slovo, které podle jejich názoru nejlépe vyjadřuje charakter roku 2011. Ve svém textovém korpusu našla neobvyklé slovo ‚tergiversate‘ [‚tərdʒivərseɪt], které vyjadřuje kolísání nálad a názorů burz, politiků i veřejného mínění. Původ slova je latinský, vertere znamená obrátit se.