Frankofonie pozitivně hodnotí růst francouzštiny

Francouzština má v jubilejním 40. roce existence Mezinárodní organizace frankofonie (OIF), sdružení frankofonních států, 200 milionů mluvčích. I přes globální rozšíření angličtiny jejich počet roste.

Státy Frankofonie

Téměř polovina mluvčích, 96,2 milionů, přitom žije v Africe. Mezinárodní organizace frankofonie věří, že za 40 let dosáhne díky rostoucí gramotnosti a porodnosti počet mluvčích francouzštiny 700 milionů – pro srovnání dnes hovoří 800 milionů obyvatel Země standardní čínštinou.

Tak razantní růst však není zcela jistý. Francouzština je pro většinu mluvčích druhým jazykem, rodilých mluvčích je v současnosti jen 75 milionů lidí.

OIF má 56 členských států, 14 zemí je přidruženo se statusem pozorovatele. 26 členů se nachází na africkém kontinentě.